Բարի Գալուստ
«Աուդիտ Սթար » ՍՊԸ պաշտոնական կայք

«Աուդիտ Սթար » ՍՊԸ- ն գործում է 1997թ-ից : ՀՀ Ֆինանսների եվ էկոնոմիկայի նախարարության կողմից 03.11.1997թ ընկերությանը տրվել է ձեռնարկության աուդիտ իրականացնելու թիվ 027 եվ բանկային աուդիտ իրականացնելու թիվ 028 լիցենզիաները: Ընկերությունը այնուհետեվ վերալիցենզավորվել է եվ 27.12.2002թ ՀՀ Ֆինանսների եվ էկոնոմիկայի նախարարության կողմից ստացել է աուդիտորական ծառայությունների իրականացման թիվ 015 լիցենզիան: Ընկերությունը համալրված է երկարաժամկետ փորձառություն ունեցող մասնագետներով, տնօրենն է ՝Արմեն Մելքոնյանը, որը նաեվ ընկերության հիմնադիրներից է :