• 1. «Հեռանկարային տեխնոլոգիաների հետազոտական կենտրոն » հիմնադրամ

    2.«Հայէլեկտրամեքենա» ԲԲԸ,

    3. ՙՙ՚՚՚ՙՙՙ«ՖԱՅՐՍԹԱՐ ԴԱՅՄՈՆԴ» ՍՊԸ

    4. «Էլեկտրոն» ԲԲԸ,

    5. «Ռեզիդենսիս ընդ կասկադ» ՓԲԸ,

    6. «Ղարաբաղցյան-Շին» ՍՊԸ